Χώρος Φιλοξενίας Ηλεκτρονικών Μαθημάτων Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ)

Help with Search courses

«Ηγεσία και Δυναμική της Ομάδας: Ενδυναμωμένοι Ηγέτες σε Ενδυναμωμένη Ομάδα Εργασίας»

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Προδιδακτορικό σεμινάριο μετά-μεταπτυχιακής ειδίκευσης στη βιωματική μάθηση

«Ηγεσία και Δυναμική της Ομάδας: Ενδυναμωμένοι Ηγέτες σε Ενδυναμωμένη Ομάδα Εργασίας»

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καθηγητής ΜΑΡΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ


Το προδιδακτορικό σεμινάριο έχει σκοπό την ανάπτυξη των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων για την κατανόηση της λειτουργίας της ομάδας εργασίας στο σύγχρονο περιβάλλον των οργανισμών υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Στοχεύει ειδικότερα να παρέχει στους συμμετέχοντες την εξειδικευμένη γνώση ώστε να καθίστανται ικανοί στην άσκηση ηγετικού ρόλου και στη λήψη δημιουργικών αποφάσεων για τους οργανισμούς. Τούτο επιτυγχάνεται με την καλλιέργεια δεξιοτήτων στη διαπραγματευτική ικανότητα, στη διοίκηση-διαχείριση αλλαγών, στην συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ ατόμων και ομάδων, στη διαχείριση της διαφορετικότητας της κουλτούρας κ.ά.

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων συντελείται μέσω της βιωματικής μάθησης, η οποία αποτελεί την αρχιτεκτονική εκπαιδευτική διαδικασία που οικοδομείται από τη δυναμική που προσδίδει η εμπειρία στη μάθηση. Στόχος είναι να αντικατασταθεί η απομνημόνευση πληροφοριών από τη διανοητική και συναισθηματική εμπλοκή του εκπαιδευόμενου, έχοντας ως θεμέλιο υπόβαθρο τη νοητική και συγκινησιακή διεργασία. Επιπρόσθετα η μάθηση εντάσσεται εντός του κοινωνικού, οικονομικού, ιστορικού και πολιτισμικού πλαισίου και ο εκπαιδευόμενος επιτυγχάνει να συνειδητοποιήσει τη διαδικασία όπου οι κοινωνικές συνιστώσες διαμορφώνουν την προσωπική ιστορία του.


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ teacher: : ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΟΥΛΗΜΕΝΑΚΟΥ