Νέα & Ανακοινώσεις (News & Announcements)

Picture of Yannis Psaromiligkos
Ενιαία πρόσβαση στην υπηρεσία Moodle για όλα τα μέλη ΔΕΠ & τους φοιτητές του Παν/μίου Δυτικής Αττικής
by Yannis Psaromiligkos - Wednesday, 17 October 2018, 7:32 PM
 

Δείτε τα Demo - courses που βρίσκονται στο μενού Υποστήριξη/Για καθηγητές για να παίρνετε ιδέες και υλικό σχετικά με το πως να οργανώνετε τα ηλεκτρονικά σας μαθήματα...

Υλοποιήθηκε η ενιαία πρόσβαση και στην πλατφόρμα Moodle για όλα τα μέλη ΔΕΠ και τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής...

Read the rest of this topic
(72 words)
 
Picture of Yannis Psaromiligkos
Ενημέρωση για την τελευταία έκδοση του Moodle
by Yannis Psaromiligkos - Friday, 12 October 2018, 1:50 PM
 

Καλώς ήρθατε στην τελευταία έκδοση της Πλατφόρμας Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Μάθησης Moodle. Στην έκδοση αυτή θα διαπιστώσετε ένα σημαντικό αριθμό νέων χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων στη διαχείριση και εμφάνιση των μαθησιακών δραστηριοτήτων και των μαθησιακών πόρων ενός μαθήματος αλλά και στη ...

Read the rest of this topic
(143 words)
 
Picture of Yannis Psaromiligkos
Ενημέρωση για τα μαθήματα της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του πρώην ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ
by Yannis Psaromiligkos - Friday, 12 October 2018, 1:58 PM
 

Στη νέα έκδοση του Moodle, τα μαθήματα της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του πρώην ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ βρίσκονται κάτω από την κατηγορία "Μαθήματα Αρχείου" ως πρώην μαθήματα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών και πρώην μαθήματα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας.  Επίσης, κάτω από την ίδια κατηγορία ...

Read the rest of this topic
(122 words)