Νέα & Ανακοινώσεις (News & Announcements)

Separate groups: All participants

Ενιαία πρόσβαση στην υπηρεσία Moodle για όλα τα μέλη ΔΕΠ & τους φοιτητές του Παν/μίου Δυτικής Αττικής

by Yannis Psaromiligkos -

Δείτε τα Demo - courses που βρίσκονται στο μενού Υποστήριξη/Για καθηγητές για να παίρνετε ιδέες και υλικό σχετικά με το πως να οργανώνετε τα ηλεκτρονικά σας μαθήματα...

Υλοποιήθηκε η ενιαία πρόσβαση και στην πλατφόρμα Moodle για όλα τα μέλη ΔΕΠ και τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο που βρίσκεται στο πάνω δεξιά τμήμα της οθόνης σας "Πατήστε εδώ αν είστε Μέλος ΔΕΠ ή Φοιτητής/τρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής".

Ενημέρωση για την τελευταία έκδοση του Moodle

by Yannis Psaromiligkos -

Καλώς ήρθατε στην τελευταία έκδοση της Πλατφόρμας Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Μάθησης Moodle. Στην έκδοση αυτή θα διαπιστώσετε ένα σημαντικό αριθμό νέων χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων στη διαχείριση και εμφάνιση των μαθησιακών δραστηριοτήτων και των μαθησιακών πόρων ενός μαθήματος αλλά και στη διαχείριση της ηλεκτρονικής τάξης και επιπλέον ρυθμίσεις για την υποστήριξη του νέου κανονισμού της ΕΕ για τα προσωπικά δεδομένα. Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες από το μενού "Για Διδάσκοντες".

Μετά την ενοποίηση του Διαδικτυακού Κέντρου του πρώην ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ και του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων του πρώην ΤΕΙ Αθήνας, στη νέα έκδοση της Πλατφόρμας Moodle θα έχουν πρόσβαση πλέον όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Παν/μίου Δυτικής Αττικής με τους κωδικούς που ήδη διαθέτουν για το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (το single sign-on υλοποιείται αυτές τις ημέρες).

Η υπηρεσία αυτή είναι ελεύθερη για όποιον άλλο συνάδελφο επιθυμεί να αναπτύξει μαθήματα κάτω από την πλατφόρμα Moodle.

Ενημέρωση για τα μαθήματα της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του πρώην ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ

by Yannis Psaromiligkos -

Στη νέα έκδοση του Moodle, τα μαθήματα της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του πρώην ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ βρίσκονται κάτω από την κατηγορία "Μαθήματα Αρχείου" ως πρώην μαθήματα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών και πρώην μαθήματα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας.  Επίσης, κάτω από την ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται και τα Ανοικτά Μαθήματα του πρώην ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ.

Όλα τα παραπάνω μαθήματα εξακολουθούν να είναι προσπελάσιμα όπως και πριν από όλους όσους είχαν πρόσβαση. Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να μεταφέρουν ή να αντιγράψουν τα μαθήματά τους στη νέα δομή του Παν/μίου μας (πχ να τα εντάξουν κάτω από τα ονόματα των νέων τμημάτων) μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου. Τέλος, η υπηρεσία αυτή είναι ελεύθερη για όποιον άλλο συνάδελφο επιθυμεί να αναπτύξει μαθήματα κάτω από την πλατφόρμα Moodle.


Help with Search courses