Περιλαμβάνει μαθήματα και εργασίες στο Moodle από φοιτητές/τριες Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 

To ANAPTYXI.GOV.GR και τα δεδομένα του ΕΣΠΑ

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των πληροφοριών που προσφέρονται από τον ιστότοπο ΑΝΑΠΤΥΞΗ.gov.gr καθώς και η εκπαίδευση στην αναζήτηση αναλυτικών στοιχείων για την πορεία υλοποίησης των έργων του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ 2014-2020). Απευθύνεται στους ενεργούς πολίτες που επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις αναπτυξιακές διαδικασίες που εξελίσσονται στη χώρα.Παρέχονται επίσης οι απαραίτητες γνώσεις σε επιστήμονες και ερευνητές για τη μελέτη & αξιοποίηση των παρεχόμενων στοιχείων σχετικά με την ανάπτυξη της χώρας.