Η συγκεκριμένη διαδικτυακή τοποθεσία δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει τις ανάγκες των φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής που ενδιαφέρονται για Πρακτική Άσκηση. Μέσα από την αξιοποίηση ποικίλων εργαλείων που διαθέτει το Moodle για την επικοινωνία, ενημέρωση, διαχείριση ομάδων, διαχείριση εντύπων, κλπ μπορείτε να υποστηρίξετε όλη τη διαδικασία εκπόνησης των Πρακτικών Ασκήσεων (αναζήτηση, ενημέρωση και παρακολούθηση) με εύκολο τρόπο.   


Πρακτική άσκηση τμήματος Επιστημών οίνου, αμπέλου και ποτών

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) αποτελεί μέσο απόκτησης εμπειρίας για το φοιτητή και αποτελεί μέρος του συνόλου των πιστωτικών μονάδων για τη λήψη του πτυχίου. Διεξάγεται σε εργασιακούς χώρους αμπελοοινικών εφαρμογών και ποτών (οινοβιομηχανίες αμπελώνες, οξοποιίες, ζυθοποιίες, ποτοποιίες, αγροτικούς συνεταιρισμούς, εργαστήρια αναλύσεων, επιχειρίσεις παροχής εξοπλισμού και υπηρεσιών, ερευνητικά κέντρα, εργαστήρια ΑΕΙ, φορείς δημοσίου, κλπ.).  Είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα σπουδών  του 7ου εξαμήνου σπουδών και έχει ελάχιστη διάρκεια δεκαέξι (16) εβδομάδων. Αντιστοιχεί σε 12 διδακτικές μονάδες (ECTS). Ειδικότερα, η πρακτική άσκηση συμβάλλει:

  •  Στην ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης του ασκούμενου και απόκτηση εμεπιρίας
  •  Στη δημιουργία μόνιμων δεσμών μεταξύ Τμήματος και χώρων απασχόλησης 
  • Εμπλουτίζει τις γνώσεις του ασκούμενου με βάση τις απαιτήσεις της αγοράς

Στο χώρο αυτό οι φοιτητές/τριες μπορούν να ενημερώνονται για τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν και τα έντυπα που θα πρέπει να συμπληρώσουν από την έναρξη έως και τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης. 

Πληροφορίες σχετικά με την Πρακτική υπάρχουν επίσης στην ιστοσελίδα  https://wvbs.uniwa.gr/πρακτική-άσκηση/ και στην ιστοσελίδα Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου http://praktiki.uniwa.gr/. Οι φοιτητές του τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών που ενδιαφέρονται να κάνουν την πρακτική τους άσκηση, θα πρέπει να επικοινωνήσουν στο email: winepraktiki@uniwa.gr


Πρακτική άσκηση τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών

Η πρακτική άσκηση του τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών (ΒΕ) αφορά την πρακτική άσκηση που γίνεται με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ ή άλλη χρηματοδότηση. Διενεργείται σε χώρους εργασίας που καλύπτουν και τις πέντε κατευθύνσεις του τμήματος. Το παρόν μάθημα δημιουργήθηκε κυρίως για την διαρκή ενημέρωση των φοιτητών που θέλουν να κάνουν πρακτική άσκηση στο τμήμα ή την διενεργούν ήδη. 

Καλούνται όλοι οι φοιτητές του τμήματος ΒΕ να εγγραφούν στην αντίστοιχη Ομάδα Χρηστών. Επικεφαλής διδάσκοντας κάθε Ομάδας Χρηστών είναι το μέλος ΔΕΠ που ορίστηκε από την ΓΣ του τμήματος για να συντονίζει την πρακτική άσκηση κάθε τομέα. Παρακαλούμε δείτε στις Ομάδες Χρηστών ποιός είναι ο υπεύθυνος για την πρακτική άσκηση κάθε τομέα και απευθυνθείτε σε αυτόν για θέματα που αφορούν τον κλάδο σας.

Τον γενικό συντονισμό του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ το έχει ο κ. Δημήτρης Μπέντος. Στην ιστοσελίδα του τμήματος υπάρχει ειδική ιστοσελίδα που αφορά την Πρακτική Άσκηση (http://practice.bisc.uniwa.gr/)

Πρακτική άσκηση τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Business Administration)

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες  του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων που καλύπτουν τις προϋποθέσεις ανάληψης Πρακτικής Άσκησης να εγγραφούν στην συγκεκριμένη τοποθεσία ώστε να ενημερώνονται αυτόματα για τις διαθέσιμες θέσεις.


Το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ενημερώνει φοιτητές/τριες του ότι για την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου 2023 υπάρχουν είκοσι πέντε (25) θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής», με πιθανότητα έναρξης πρακτικής άσκησης στις 15/05/2023 και 15/06/2023.

Πρακτική άσκηση Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) αποτελεί μέσο απόκτησης εμπειρίας για το φοιτητή και αποτελεί μέρος του συνόλου των πιστωτικών μονάδων για τη λήψη του πτυχίου.

 Είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα σπουδών μεταξύ του 3ου και 4ου έτους σπουδών και έχει ελάχιστη διάρκεια οχτώ (8) εβδομάδων. Αντιστοιχεί σε 10 ECTS. Ειδικότερα, η πρακτική άσκηση συμβάλλει:

  •  Στην ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης του ασκούμενου.
  •  Στη δημιουργία μόνιμων δεσμών μεταξύ Τμήματος και χώρων απασχόλησης 
  • Εμπλουτίζει τις γνώσεις του με βάση τις απαιτήσεις της αγοράς

Πρακτική άσκηση Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών μπορεί να πραγματοποιηθεί σε Εταιρείες ή Φορείς με έδρα την Ελλάδα. Η Πρακτική Άσκηση σε Εταιρείες ή Φορείς εκτός Ελλάδας μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω του Προγράμματος Erasmus (περισσότερες πληροφορίες στο γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου http://erasmus.uniwa.gr/). 

Οι φοιτητές/τριες που παρακολουθούν το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) που απονέμει τίτλο σπουδών Μηχανολόγου Μηχανικού ΤΕ (ΤΕΙ) έχει εξάμηνη διάρκεια, είναι υποχρεωτική και χρηματοδοτείται από τον ΟΑΕΔ ή από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. 

Οι φοιτητές/τριες που παρακολουθούν το ΠΠΣ που απονέμει τίτλο σπουδών Μηχανολόγου Μηχανικού (πενταετές ΠΑΔΑ), έχει δίμηνη διάρκεια, είναι προαιρετική και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών αποτελείται από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος (με αλφαβητική σειρά):

Νάζος Αντώνιος, Λέκτορας Εφαρμογών

Παπαποστόλου Χριστιάνα, Επίκουρη Καθηγήτρια

Τσίτσης Χρήστος, ΕΔΙΠ

Στο χώρο αυτό οι φοιτητές/τριες μπορούν να ενημερώνονται για τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν και τα έντυπα που θα πρέπει να συμπληρώσουν από την έναρξη έως και τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης. 

Πληροφορίες σχετικά με την Πρακτική υπάρχουν επίσης στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://mech.uniwa.gr/ (Δομή Σπουδών-Πρακτική Άσκηση) και στην ιστοσελίδα Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου http://praktiki.uniwa.gr/.