Η συγκεκριμένη διαδικτυακή τοποθεσία δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει τις ανάγκες των φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής που ενδιαφέρονται για Πρακτική Άσκηση. Μέσα από την αξιοποίηση ποικίλων εργαλείων που διαθέτει το Moodle για την επικοινωνία, ενημέρωση, διαχείριση ομάδων, διαχείριση εντύπων, κλπ μπορείτε να υποστηρίξετε όλη τη διαδικασία εκπόνησης των Πρακτικών Ασκήσεων (αναζήτηση, ενημέρωση και παρακολούθηση) με εύκολο τρόπο. Για περισσότερες πληροφορίες και για δικαιώματα πρόσβασης και δημιουργίας τέτοιων τοποθεσιών μπορείτε να επικοινωνήσετε στέλνοντας ένα μήνυμα είτε μέσα από το Moodle είτε με e-mail στον υπεύθυνο της πλατφόρμας καθηγητή κ. Ψαρομήλιγκο (yannis.psaromiligkos@uniwa.gr). 


Help with Search courses

Πρακτική άσκηση τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών

Η πρακτική άσκηση του τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών (ΒΕ) αφορά την πρακτική άσκηση που γίνεται με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ ή άλλη χρηματοδότηση. Διενεργείται σε χώρους εργασίας που καλύπτουν και τις πέντε κατευθύνσεις του τμήματος. Το παρόν μάθημα δημιουργήθηκε κυρίως για την διαρκή ενημέρωση των φοιτητών που θέλουν να κάνουν πρακτική άσκηση στο τμήμα ή την διενεργούν ήδη. 

Καλούνται όλοι οι φοιτητές του τμήματος ΒΕ να εγγραφούν στην αντίστοιχη Ομάδα Χρηστών. Επικεφαλής διδάσκοντας κάθε Ομάδας Χρηστών είναι το μέλος ΔΕΠ που ορίστηκε από την ΓΣ του τμήματος για να συντονίζει την πρακτική άσκηση κάθε τομέα. Παρακαλούμε δείτε στις Ομάδες Χρηστών ποιός είναι ο υπεύθυνος για την πρακτική άσκηση κάθε τομέα και απευθυνθείτε σε αυτόν για θέματα που αφορούν τον κλάδο σας.

Τον γενικό συντονισμό του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ το έχει ο κ. Πέτρος Καρκαλούσος. Στην ιστοσελίδα του τμήματος υπάρχει ειδική ιστοσελίδα που αφορά την Πρακτική Άσκηση (http://practice.bisc.uniwa.gr/)

Πρακτική άσκηση τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Business Administration)

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες  του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων που καλύπτουν τις προϋποθέσεις ανάληψης Πρακτικής Άσκησης να εγγραφούν στην συγκεκριμένη τοποθεσία ώστε να ενημερώνονται αυτόματα για τις διαθέσιμες θέσεις.