Ανεξάρτητα μαθήματα μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Help with Search courses

Δομές Επανάληψης για το μάθημα ΑΕΠΠ

Η προετοιμάσια για τις εξετάσεις είναι μια επίπονη διαδικασία. Οι μαθητές καλούνται να προετοιμαστούν όσο το δυνατόν πληρέστερα ώστε να επιτύχουν στις πανεπιστημιακές σχολές της επιθυμίας τους.

Το μάθημα ευτό έρχεται να συνεισφέρει στην προσπάθεια αυτή των μαθητών, βοηθώντας τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τις Δομές Επανάληψης.

Οι Δομές Επανάληψης συναντώνται πολύ συχνά στην αλγοριθμική και στον προγραμματισμό. Συγχρόνως, είναι αυτές που δυσκολεύουν αρκετά τους μαθητές στις περισσότερες ασκήσεις αλγοριθμικής.

Το μάθημα αυτό απευθύνεται στους μαθητές της Γ' Λυκείου που παρακολουθούν το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον.

Έχει ως προαπαιτούμενο οι μαθητές να έχουν ολοκληρώσει και να έχουν κατανοήσει:

1. Ανάλυση Προβλήματος

  • Έννοια πρόβλημα
  • Κατανόηση - Δομή Προβλήματος
  • Καθορισμός Απαιτήσεων

2. Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων

  • Τι είναι αλγόριθμος
  • Περιγραφή και αναπαράσταση αλγορίθμων
  • Δομή Ακολουθίας
  • Δομή Επιλογής