Ενημέρωση για τα μαθήματα της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του πρώην ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ

Ενημέρωση για τα μαθήματα της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του πρώην ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ

by Yannis Psaromiligkos -
Number of replies: 0

Στη νέα έκδοση του Moodle, τα μαθήματα της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του πρώην ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ βρίσκονται κάτω από την κατηγορία "Μαθήματα Αρχείου" ως πρώην μαθήματα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών και πρώην μαθήματα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας.  Επίσης, κάτω από την ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται και τα Ανοικτά Μαθήματα του πρώην ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ.

Όλα τα παραπάνω μαθήματα εξακολουθούν να είναι προσπελάσιμα όπως και πριν από όλους όσους είχαν πρόσβαση. Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να μεταφέρουν ή να αντιγράψουν τα μαθήματά τους στη νέα δομή του Παν/μίου μας (πχ να τα εντάξουν κάτω από τα ονόματα των νέων τμημάτων) μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου. Τέλος, η υπηρεσία αυτή είναι ελεύθερη για όποιον άλλο συνάδελφο επιθυμεί να αναπτύξει μαθήματα κάτω από την πλατφόρμα Moodle.