Ακτινοφυσική Ακτινοθεραπείας (Θεωρία)

Στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές γνώσεις στο γνωστικό ακτικείμενο της Ακτινοφυσικής, με έμφαση στην Ακτινοθεραπεία. Σαν ιατρική πρακτική, η Ακτινοθεραπεία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα όπλα για την αντιμετώπιση του καρκίνου αλλά και μη-ογκολογικών νόσων.  Η άριστη γνώση των πεδίων Φυσικής που σχετίζονται με την εφαρμογή της Ακτινοθεραπείας θεωρείται επιβεβλημένη για κάθε επαγγελματία Υγείας που ασχολείται στον τομέα αυτό. Οι φοιτητές του Τμήματός μας που θα ασχοληθούν επαγγελματικά (κλινική πράξη ή και έρευνα) με την Ακτινοθεραπεία (Τεχνολόγοι Ακτινοθεραπείας ή Radiotherapy Technologists ή Radiation Therapists) οφείλουν να έχουν κατανοήσει σε βάθος τις βασικές αρχές Ακτινοφυσικής Ακτινοθεραπείας. Το μάθημα διδάσκεται σε 12 κύριες θεματικές ενοτητες. Συνοπτική περιγραφή τους εμπεριεχεται στις Θεματικές του μαθήματος, όπως παρουσιάζονται εντός της συγκεκριμένης εφαρμογής