Δημόσιες Σχέσεις (Κατεύθυνση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας)

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα σχετικά με την άσκηση επικοινωνιακής πολιτικής στις τουριστικές επιχειρήσεις. Σκοπός του μαθήματος είναι να μπορέσει ο σπουδαστής να γνωρίσει τις δραστηριότητες των Δημοσίων Σχέσεων και να κατανοήσει τη σπουδαιότητα του ρόλου των Δημοσίων Σχέσεων για τις σύγχρονες τουριστικές επιχειρήσεις.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:

  • κατανοούν το θεωρητικό και εφαρμοσμένο πλαίσιο των δημοσίων σχέσεων ως επιστήμης και επαγγελματικής πρακτικής 
  • επιχειρηματολογούν για τη σημασία της επικοινωνιακής πολιτικής στη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων
  • διακρίνουν τα στοιχεία που συνθέτουν το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο και αφορούν την επικοινωνολογία, το management, τη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, το marketing, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τις νέες τεχνολογίες, με ιδιαίτερη έμφαση στον τουρισμό
  • εξηγούν τη σημασία της ολοκληρωμένης επικοινωνίας στη στρατηγική των τουριστικών επιχειρήσεων
  • αναλύουν τις μεθόδους και τις τεχνικές των δημοσίων σχέσεων στις τουριστικές επιχειρήσεις και της διαφήμισης που απαιτούνται για την προώθηση των πωλήσεων των υπηρεσιών των τουριστικών επιχειρήσεων (καταλυμάτων, επισιτιστικών μονάδων χώρων εκδηλώσεων και συνεδρίων, τουριστικών γραφείων κ.λπ.)
  • αναπτύσσουν μια εξειδικευμένη στρατηγική δημοσίων σχέσεων στον τουρισμό.
  • διοργανώνουν ειδικές τουριστικές εκδηλώσεις (συνεδρίων, εκθέσεων, διεθνών συναντήσεων κ.λπ.)