Βιομηχανικό Marketing

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

  • Να συνθέτουν τα στοιχεία του μείγματος μάρκετινγκ στον τομέα των βιομηχανικών αγορών.
  • Να εφαρμόζουν στρατηγικές βιομηχανικών σχέσεων μεταξύ των βιομηχανικών εταίρων
  • Να κατανοούν την αγοραστική συμπεριφορά των βιομηχανικών πελατών.
  • να αξιολογούν τις βιομηχανικές αγοραστικές αποφάσεις