ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Ο στόχος του σεμιναρίου είναι μέσα από μια βιωματική διαδικασία, οι συμμετέχοντες να αξιολογηθούν για τις ικανότητές τους, να τους δοθεί η ευκαιρία να πειραματιστούν κι έτσι να κατανοήσουν τα δυνατά τους σημεία και τα σημεία προς βελτίωση. Το σεμινάριο είναι ειδικά σχεδιασμένο, για όσους θέλουν να ενισχύσουν την τεχνική παρουσίασης και επικοινωνίας τους.

Με το πέρας του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να δομούν και να προετοιμάζουν τις παρουσιάσεις τους, έτσι ώστε να προσελκύουν το ενδιαφέρον του ακροατηρίου, να αναπτύσσουν την λεκτική και μη λεκτική τους επικοινωνία, ώστε να προωθούν τη θετική τους εικόνα και αξιοπιστία και να αξιολογούν τις προσωπικές τους ικανότητες.

Θεματικές Ενότητες

 • Εκμάθηση του βασικού περιβάλλοντος και των εργαλείων
 • Πώς θα δημιουργήσουμε μία παρουσίαση PowerPoint
 • Τα βασικά των slides
 • Θέματα και τροποποιήσεις θεμάτων
 • Κινήσεις, Εναλλαγές, Υπερσύνδεσμοι
 • Εξαγωγή Παρουσίασης
 • 10 βήματα για μια Αποτελεσματική Παρουσίαση:
  Η οθόνη, εμείς και το κοινό μας.
 • Παρουσιάσεις φοιτητών
 • Αξιολόγηση (peer assessment)
 • Ανατροφοδότηση (feedback)