Εισαγωγικά
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Χρηματοοικονομική της Ναυτιλίας (MSc in Finance & Shipping), ιδρύθηκε με βάση το ΦΕΚ Β3191/2018 και ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Σκοπός Μεταπτυχιακού Προγράμματος – Δομή Προγράμματος Σπουδών
Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση των φοιτητών στα αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής, και Ναυτιλιακής Οικονομίας με ιδιαίτερη έμφαση στο πεδίο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων.

Διδασκόμενα μαθήματα

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
  • Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική
  • Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων
  • Διεθνής και Ναυτιλιακή Οικονομική
  • Διεθνές Περιβάλλον της Ναυτιλίας

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

  • Ναυτικό Δίκαιο και Συμβάσεις
  • Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση και Επενδύσεις
  • Ναυτιλιακή Λογιστική
  • Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

Στο 3ο εξάμηνο οι φοιτητές είτε εκπονούν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία είτε ακολουθούν πρόγραμμα απασχόλησης σε επιχειρήσεις του χρηματοοικονομικού ή ναυτιλιακού τομέα της οικονομίας.

Help with Search courses