ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το μάθημα Αλγόριθμοι – Δομές Δεδομένων ασχολείται με τις βασικές έννοιες των αλγορίθμων και των δομών δεδομένων.

 • Αλγόριθμοι:
  • Ωμή βία, Διαίρεση και κυριαρχία, μείωση και κυριαρχία, μετασχηματισμός και κυριαρχία
  • Βέλτιστα δυαδικά δέντρα αναζήτησης, Ταξινόμηση με απαρίθμηση, κατακερματισμός
  • Γραμμικοί αλγόριθμοι βελτιστοποίησης.
 • Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων, πολυπλοκότητα αλγορίθμων
  • Τεχνική απληστίας, επαναληπτική βελτίωση.
 • Ανάλυση αποδοτικότητας αλγορίθμων
 • Θεμελιώδεις δομές δεδομένων:
  • Πίνακες, Λίστες, Στοίβες, ουρές,
  • Στατικά – Δυναμικά Δένδρα 
  • Δέντρα δυαδικής αναζήτησης.
 • Υλοποίηση αλγορίθμων και δομών δεδομένων με τη βοήθεια της γλώσσας C++