Τουριστική Εκπαίδευση

Το μάθημα αποτελεί βασικό εισαγωγικό μάθημα στην τουριστική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους σπουδαστές σε θέματα της Ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής και πιο συγκεκριμένα στην τουριστική εκπαιδευτική πολιτική.

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να:

  • γνωρίζουν τη δομή της τουριστικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
  • έχουν μία ευρεία γνώση για το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής της ΕΕ και μία άποψη για την εκπαίδευση σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.
  • γνωρίζουν το πλαίσιο και τις αρμοδιότητες των διαφόρων φορέων παροχής τουριστικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
  • αναγνωρίζουν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα και τις προοπτικές της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας
  • να αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του ελληνικού τουριστικού εκπαιδευτικού συστήματος και της αντίστοιχης εκπαιδευτικής πολιτικής.
  • να κατανοήσουν και να αναλύσουν τους τρόπους παρέμβασης του κράτους στην τουριστική εκπαίδευση και στη διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής.