Στατιστική Επεξεργασία Δεδομένων (ΠΑΛΑΙΟ)

Αυτό το μάθημα δεν συντηρείται πλέον. Όσοι το παρακολουθούν να εγγραφούν στο μάθημα "Στατιστική Επεξεργασία Δεοδμένων" του νέου Τμήματος Διοίκησης Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.