Διαπολιτισμικό Management - Κατεύθυνση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι ικανός να :

  • Κατανοεί τους διαφορετικούς  τρόπους λειτουργίας των επιχειρήσεων ανάλογα με την διαφορετικότητα της κουλτούρας που τις διέπει 
  • Διακρίνει τις τεχνικές διοίκησης των επιχειρήσεων μέσα σ' ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον 
  • Αναλύει την σημασία της διαπολιτισμικής επικοινωνίας
  • Διακρίνει τις ορθές επιλογές που πρέπει να  κάνει ένας μάνατζερ στην άσκηση των καθηκόντων του με γνώμονα την αποτελεσματική σύνθεση ενός μοντέλου διοίκησης συμβατού με την αποδοχή της διαφορετικότητας του ανθρώπινου κεφαλαίου που διοικεί 
  • Αναλύει την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης συμπεριφοράς και άσκησης διοίκησης σ' ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον με τη χρήση ασκήσεων διαπολιτισμικού ενδιαφέροντος