Ναυτιλιακό Δίκαιο

Το μάθημα αυτό αναφέρεται στο θεσμικό πλαίσιο της ναυτιλίας, ως οικονομικής δραστηριότητας. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην κατανόηση της λειτουργίας του πλοίου, της στελέχωσής του και της εκμετάλλευσής του. Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοούν τη ναυτιλιακή δραστηριότητα και τη σημασία της στην οικονομία 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητής θα είναι ικανοί να:

  • Κατανοούν τη σημασία του πλοίου στις θαλάσσιες μεταφορές και της ναυτιλιακής δραστηριότητας στην ελληνική οικονομία
  • Γνωρίζουν τους τύπους  του πλοίου
  • Αντιλαμβάνονται την ιδιαιτερότητα της ναυτικής εργασίας
  • Διαχειρίζονται τις λειτουργικές διαδικασίες της ναυτιλιακής κίνησης
  • Γνωρίζουν τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του ναυτικού πράκτορα και άλλων ναυτιλιακών επαγγελμάτων.