Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Marketing (Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων)

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τη σπουδαιότητα σχεδιασμού ενός ολοκληρωμένου επικοινωνιακού προγράμματος που θα βασίζεται στη σύνθεση των επιμέρους επικοινωνιακών λειτουργιών μιας επιχείρησης όπως του μάρκετινγκ, της διαφήμισης, των δημοσίων σχέσεων, της προώθησης πωλήσεων, του άμεσου μάρκετινγκ, της προσωπικής πώλησης και της προώθησης της δημοσιότητας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να:

  • Αναγνωρίσουν τη σημασία της ολοκληρωμένης επικοινωνίας στη διαχείριση της εταιρικής επικοινωνίας.
  • Διακρίνουν τη σημασία της έννοιας της ολοκληρωμένης επικοινωνίας μάρκετινγκ στη ψηφιακή εποχή. 
  • Συγκρίνουν τη συνεισφορά κάθε μιας επικοινωνιακής λειτουργίας στο σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου προγράμματος επικοινωνιών. 
  • Αναπτύσσουν ολοκληρωμένα προγράμματα επικοινωνίας για επιχειρήσεις και οργανισμούς.
  • Αξιολογούν την αποτελεσματικότητα διαφόρων στρατηγικών ολοκληρωμένης επικοινωνίας μέσω της ανάλυσης περιπτωσιολογικών μελετών.