Τουριστική Ναυτιλία

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στην τουριστική ναυτιλία. 

H ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες της ναυτιλίας, της κρουαζιεροπλοΐας και της σημασίας τους για την Ελλάδα και την παγκόσμια οικονομία. Στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους φοιτητές του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας του τουριστικού πλοίου σε όλους του τύπους του και γενικότερα της ναυτιλιακής τουριστικής δραστηριότητας. 


Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:

  • Κατανοούν τη λειτουργία του  τουριστικού πλοίου
  • Γνωρίζουν τους τύπους του τουριστικού πλοίου
  • Διαχειρίζονται τους διάφορους τομείς οργάνωσης της αναψυχής στο τουριστικό πλοίο 
  • Αντιλαμβάνονται τη λειτουργία του τουριστικού λιμένος και την αναγκαιότητα των λειτουργικών διαδικασιών.