Το ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ προσφέρει 100 περίπου ανοικτά ψηφιακά ακαδημαϊκά μαθήματα προπτυχιακού & μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών ελεύθερα προσβάσιμα και δωρεάν διαθέσιμα στο Διαδίκτυο για όλους με ανοικτές άδειες χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων Creative Commons (CC).

Το μαθήματα μπορεί κανείς να τα αναζητήσει από την Αναζήτησης Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων επιλέγοντας το Ίδρυμα ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ. Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στην αντίστοιχη τοποθεσία. 

Στην συγκεκριμένη τοποθεσία θα βρείτε υλικό που αναπτύχθηκε για να υποστηρίξει τα μέλη ΕΠ καθώς και το Τεχνικό Προσωπικό που συμμετείχε στα πλαίσια υλοποίησης της Δράσης για τα ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ.

Βοήθεια για Αναζήτηση μαθημάτων

Ψηφιακό μάθημα υποστήριξης Εκπαιδευτικού & Τεχνικού Προσωπικού του Ιδρύματος

Το συγκεκριμένο μάθημα δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει όλα τα μέλη ΕΠ του Ιδρύματος που είτε αναπτύσσουν ανοικτά ψηφιακά μαθήματα είτε θέλουν να κάνουν χρήση της Ιδρυματικής Πλατφόρμας είτε απλά ενδιαφέρονται να έχουν πρόσβαση στο συγκεκριμένο περιεχόμενο. Πιο αναλυτικά, το μάθημα περιέχει:

  • Moodle Help Desk
  • Πρότυπο Ψηφιακό Υλικό & Παραδείγματα Ανάπτυξης Ασύγχρονων Ηλεκτρονικών Μαθημάτων
  • Συνδέσμους σε θέματα, εργαλεία αλλά και άλλο χρήσιμο υλικό που αφορούν το πεδίο της Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-Learning)
  • Προδιαγραφές & Οδηγίες από την Οριζόντια Δράση για τα μαθήματα Α+, Α, Α-
  • Υλικό και Μαγνητοσκοπημένες Διαλέξεις από τις δράσεις που υλοποιούντια στα πλαίσια του έργου