Ο συγκεκριμένος χώρος δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει τις ανάγκες των μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ως προς την παρακολούθηση των φοιτητών/τριών που εκπονούν προπτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες. Όλα τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής μπορούν να αποκτήσουν δικαιώματα πρόσβασης και δημιουργίας όσων μαθημάτων-τοποθεσιών γιαυτό το σκοπό επιθυμούν στέλνοντας ένα μήνυμα είτε μέσα από το Moodle είτε με e-mail στον υπεύθυνο της πλατφόρμας καθηγητή κ. Ψαρομήλιγκο (yannis.psaromiligkos@uniwa.gr).

Help with Search courses

Πτυχιακές & Μεταπτυχιακές Εργασίες (Ι.Ψαρομήλιγκος)

Η τοποθεσία αυτή δημιουργήθηκε και υποστηρίζεται από τον καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Ι. Ψαρομήλιγκο για να καλύψει τις ανάγκες επίβλεψης και υποστήριξης των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών που παρακολουθεί ο συγκεκριμένος καθηγητής. 

Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις για ανάληψη Διπλωματικής Εργασίας και ενδιαφέρονται να έχουν τον συγκεκριμένο καθηγητή ως επιβλέποντα μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στέλνοντας μήνυμα μέσα από το σύστημα Moodle.